Oljetrekking er en gammel indisk 🇮🇳 metode for å rense munnen og tennene. Det går ut på å skylle munnen med olje, og da særlig kokosnøttolje, for å rense den for toksiner og bakterier, noe som reduserer risikoen for hull, tannkjøttbetennelse og dårlig ånde.

Mange sverger til kokosnøtt som munnhelsemiddel og flere tannleger har også startet å anbefale kokosnøttolje.

Hvordan bruker jeg kokosnøttolje?

Det er enkelt å pusse tennene med kokosnøttolje:

  • Ha litt kokosnøttolje på tannbørsten.
  • Puss tenner og tannkjøtt med forsiktige bevegelser.
  • Spytt ut oljen.

Det er like enkelt å skylle munnen med kokosnøttolje:

  • Ta omtrent en spiseskje olje i munnen.
  • Skyll oljen i munnen.
  • Spytt ut oljen.

Er oljetrekking like effektivt som munnskyllevann med fluor?

I munnen har vi både gode og dårlige bakterier, og kokosnøttoljen kan bidra til å redusere og fjerne patogener* på en naturlig måte. Streptococcus mutans er en av hovedbakteriene i munnen og en av hovedårsakene til plakkoppbygging og tannråte.

En studie fra anerkjente The National Center for Biotechnology Information i USA sammenliknet en kontrollgruppe på 60 voksne som skyllet munnen med kokosnøttolje i 10 minutter hver dag, med en annen gruppe som gjorde det samme med munnskyllevann med fluor. 

Resultatene viste at begge gruppene hadde redusert antall Streptococcus mutans-bakterier i spytt signifikant på så lite som to uker, var på linje med munnskyllevann med fluor. Konklusjonen til senteret var at oljetrekking fremsto som et trygt og effektivt alternativ til fluor: «Oil pulling can be explored as a safe and effective alternative to Chlorhexidine». Les mer her.

En annen studie fra samme senter kom frem til samme resultat med barn som kontrollgruppe. Les mer her.

* Patogen: Sykdomsfremkallende bakterie og virus.

MERKNAD: Rådene du finner på denne nettsiden er IKKE ment som en erstatning for medisinske råd og veiledning fra tannlege eller lege, men som et supplement. Med produktene våre får du muligheten til å ta mer kontroll over egen munnhelse. Besøk i tillegg tannlegen eller legen din ved behov, og få deres mening. Informasjonen vi deler er basert på forskningsmateriale vi har studert, og på våre egne erfaringer. Skaff deg en tannlege som anerkjenner dine valg, så dere kan jobbe godt sammen.